Göran Davidsson – inspiratör och igångsättare

logga-kreativide-2016-janJag heter Göran Davidsson och är grundare av företaget KREATIV IDÉ.
Min hemsida hittar du på  www.gorandavidsson.se

Göran föreläser/utbildar om hur vi tillsammans kan skapa ett helhjärtat samspel som gör alla till vinnare.

Allt vi gör utgår från vår värdegrund. En verksamhets värdegrund är inte det som står skrivet i våra verksamhetsplaner. Normer, jargong, förhållningssätt och språkbruk förmedlar bättre den värdegrundskultur som råder i en verksamhet. Det är nödvändigt att människor som ska samverka med varandra har pratat ihop sig och enats om en gemensam värdegrundsriktning:

Vad ska gälla i samvaron på vår arbetsplats/förskola/skola? Hur ska vi vara mot varandra, så att tilliten frodas och att ALLA kan känna sig som en vinnare?
tillit
Jag vänder mig till alla verksamheter/grupper som vill vara med och skapa en HELHJÄRTAD VERKSAMHET.

Eftersom jag är utbildad lärare med specialpedagogisk kompetens
brinner jag självklart också för att vara med och bidra till en HELHJÄRTAD SKOLA/förskola. (…med Inre styrketräning för barn och ungdomar)

Frågan är om barn och ungdomars arbetsklimat inte är allra viktigast. Under sin uppväxt då man börjar bygga sig själv och sin personlighet måste klimatet vara optimalt. Annars riskerar vi att få barn som växer upp med dåligt mående. Det handlar om BARNETS RÄTTIGHETER.

Min målsättning, i allt jag gör, är att smitta med engagemang och glädje. Jag vill lyfta personalgrupper och ge värdeskapande samspelsstategier som skapar välbefinnande i individer, grupper och organisationer.

cropped-LOGGA-2016-KREATIVIDE-4.jpgEnskild firma: Kreativ idé
Mailadress: goran@kreativide.se
Företagssida på nätet: www.kreativide.se
Ägare: Göran Davidsson
Säte: Enköping

Organisationsnr: 5807156632
F-skatt: godkänd
Bank: Swedbank
Bankgiro: 758-2414
Swishnummer: 123 354 64 05
Mailadress: goran@kreativide.se

Adress: Göran Davidsson, Litslenavägen 5, 749 41 Enköping
Hemsida: www.gorandavidsson.se

Mailadress: info@gorandavidsson.se